הילדה מירום

עבודתי היא תוצאה של שילוב בין חומר וצבע, חיבור בלתי נלאה לקשר שלי עם הטבע.

אחת ממטרותיי העיקריות היא שהצבע יולד מתוך החומר עצמו.  אני מגיעה לכך, על ידי שימוש בחומרים אורגנים כגון: זרעים, צדפים, עצות ים, גפת וכו’, ובעזרת שיטת שריפה מיוחדת במינה הנקראת “סאגאר” (SAGGAR) ,שמקורה במזרח

 הרחוק , הנותנת תוצאות מפתיעות וספונטניות.

הילדה מירום.

אם ברצונך לצפות בתמונות עבודותיי כנס כאן

תערוכות

פרסומים

פרסים